BUYbankBUYbank
BUYbank
telegramKyivTelegram КиївtelegramOdessaTelegram ОдесаОнлайн-обмін 24/7

Правила сервісу

Ці правила використання сервісу містять всі істотні умови і є публічною офертою, адресованої будь-якій фізичній особі укласти договір за умов, викладених нижче.

1. Загальна інформація

1.1. Ці Правила використання сервісу (далі – Правила) визначають умови використання Сервісу. Перед початком використання Сервісу Користувач зобов'язаний ознайомитися з текстом цих Правил і погодитися з ними.

1.2. У випадку, якщо Користувач не погоджується з будь-яким положенням цих Правил, Користувач повинен відмовитись від використання Сервісу.

2. Терміни та поняття

Терміни та поняття, які використовуються у цих Правилах, вживаються в наступних значеннях:

2.1. Сервіс BUYBank/Сервіс — це напівавтоматичний сервіс, розташований в мережі Інтернет за адресою https://buybank.io/ (далі - Сайт) і пропонуючи свої послуги через спеціальний програмний інтерфейс для всіх Користувачів.

2.2. Користувач — відвідувач Сайту, який бажає скористатися послугою Сервісу та оформив Заявку на проведення операції обміну.

2.3. Виконавець — адміністрація сайту, яка надає Користувачеву послугу з обміну віртуальних активів.

2.4. Віртуальні активи — нематеріальне благо, яке є об'єктом цивільних прав, що має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі.

2.5. Послуги Сервісу — послуги з обміну віртуальних активів на готівкові або безготівкові фіатні кошти, а також обмін фіатних коштів на еквівалент віртуальних активів за допомогою Сайту.

2.6. Заявка — сукупність даних, отриманих від Користувача шляхом заповнення електронної форми на Сайті, які містять достатню інформацію про обмінну операцію, а також підтверджують наміри Користувача скористатися однією з послуг Сервісу на умовах, описаних у цих Правилах та зазначених у параметрах цієї Заявки.

2.7. Обмінна операція — передача віртуальних активів за певну кількість майнових прав за узгодженою вартістю між Користувачем та Виконавцем.

3. Предмет угоди

3.1. Ці Правила визначають порядок доступу до послуг Сервісу, їх використання та надання Користувачеві можливості здійснювати операції з обміну віртуальних активів та фіатних валют.

4. Порядок надання послуг

4.1 Виконавець надає Сайт для обміну різних видів віртуальних активів, актуальний перелік напрямів обміну, а також курси обміну віртуальних активів представлені у калькуляторі на Сайті.

4.2. Заявки на проведення обмінних операцій приймаються виключно через Сайт та фіксуються програмно-апаратними засобами Сайту.

4.3. Обробка Заявок Користувача здійснюється Сервісом у суворій відповідності до цих Правил, Регламенту обміну, Політики конфіденційності та Політики щодо протидії відмиванню грошей та запобіганню операцій, що мають незаконний характер (AML/KYC), представлених на Сайті.

4.4. При оформленні Заявки Користувач зобов'язується вказати в Заявці достовірні дані, у разі невиконання цієї вимоги Заявка може бути скасована Виконавцем в односторонньому порядку.

4.5. У Заявці, щосстворена Користувачем на Сайті, фіксуються напрям обміну, розмір комісія Сервісу, реквізити, а також сума, що віддається Користувачем. Курс на сайті є попереднім, фіксація курсу за Заявкою неможлива. Фіксація курсу по Заявці відбувається:

  • для операцій купівлі Користувачем віртуальних активів – після зарахування безготівкових фіатних коштів на реквізити Сервісу (а саме отримання підтвердження про успішність платежу з боку платіжної системи) або фактичного перерахунку готівки у касі;
  • для операцій продажу Користувачем віртуальних активів – після фактичного зарахування віртуального активу на біржу (2-4 підтвердження) за ордером продажу.

4.6. Після підтвердження Заявки Користувач протягом 1 години повинен виконати переведення віртуальних активів або передачу фіатних коштів у повному обсязі, згідно Заявки, на реквізити Виконавця та виключно у спосіб, зазначений у Заявці.

4.7. У разі не надходження оплати від Користувача згідно з Заявкою протягом 1 години з моменту підтвердження Заявки з боку Сервісу, та якщо Користувач не зв'язався з Сервісом для погодження інших термінів, Заявка вважається скасованою, а угода на умовах, зазначених у Заявці, може бути змінена Сервісом в односторонньому порядку.

4.8. За фактом отримання віртуальних активів за Заявкою на гаманець Сервісу Виконавець здійснює переказ коштів на реквізити Користувача, що були зазначені у Заявці. Для отримання готівкових фіатних коштів Користувачеві буде надано код і координати точки видачі.

4.9. У випадку, якщо віртуальні активи були надіслані Користувачем на гаманець Сервісу в неробочий час, вихідний або святковий день, то передача готівкових фіатних коштів Користувачеві виконується в перший робочий день після депозиту.

4.10. За фактом отримання фіатних коштів на користь Сервісу Виконавець здійснює переведення віртуальних активів на гаманець Користувача, що був зазначений у Заявці.

4.11. Заявка вважається виконаною в момент, коли Виконавець у повному обсязі виконав свої зобов'язання перед Користувачем, а саме:

  • Виконавець відправив віртуальні активи на гаманець Користувача, переказ віртуальних активів був відображений у мережі моніторингу транзакцій та отримав 2-500 підтвердження(нь) (залежно від виду цифрового активу);
  • Виконавцем було передано готівкові фіатні кошти або відправлені безготівкові фіатні кошти на реквізити Користувача.

4.12. Обмінна операція за заявкою є разовою операцією. Після завершення обміну повернути кошти неможливо.

4.13. У разі надходження від Користувача до Сервісу віртуальних активів у сумі, що відрізняється від зазначеної в Заявці, Сервіс повинен розглядати це як розпорядження Користувача зробити перерахунок за Заявкою відповідно до суми віртуального активу, що фактично надійшла.

4.13.1. При цьому, якщо кількість віртуальних активів, що надійшли, була меншою за комісію Сервісу відповідно до параметрів обміну такої суми, то такий депозит вважається загубленим і не підлягає виплаті або поверненню.

4.14. У випадку, якщо віртуальні активи були надіслані Користувачем на гаманець Сервісу в мережі, яка відрізняється від мережі віртуального активу в Заявці, такий депозит вважається загубленим і не підлягає виплаті або поверненню.

4.15. У випадку, якщо віртуальні активи були надіслані Користувачем не на гаманець, наданий Виконавцем по конкретній Заявці, а на один із гаманців за обміном, який раніше було проведено Користувачем, такий депозит вважається загубленим і не підлягає виплаті або поверненню.

4.16. У разі невиконання Сервісом своїх зобов'язань перед Користувачем з відправлення грошового еквівалента на вказані Користувачем реквізити протягом 24 годин з моменту отримання підтвердження оплати Заявки Користувачем, за відсутності причин для блокування віртуальних активів, які надійшли за Заявкою Користувача з боку Сервісу, Користувач може вимагати розірвання угоди шляхоманулювання своєї Заявки та повернення віртуальних активів на гаманець відправника, з якого було зроблено переказ віртуальних активів.

4.16.1. Якщо невиконання Сервісом зобов'язань було викликано причинами, що не залежать від Сервісу (відсутність підключення до сервера платіжної системи, інші технічні неполадки), кошти будуть повернуті Користувачеві не раніше усунення причини проблеми.

4.16.2. Вимога про анулювання Заявки може бути виконана Сервісом лише в тому випадку, якщо на момент отримання такої вимоги грошовий еквівалент не було відправлено на реквізити, зазначені Користувачем.

4.16.3. У разі анулювання Заявки повернення віртуальних активів провадиться Сервісом на реквізити відправника протягом 24 годин з моменту отримання вимоги про анулювання. Сервіс не відповідає за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу.

4.17. При купівлі віртуальних активів за допомогою банківської картки Користувач повинен підтвердити, що картка дійсна і належить йому. Якщо Користувач не може підтвердити дійсність картки, транзакція не буде завершена, а кошти будуть повернуті на картку за вирахуванням комісій, які стягуються платіжною системою. Використовуючи Сайт для обміну віртуальних активів, Клієнт погоджується верифікувати свою банківську картку та надати всю необхідну документацію Виконавцю на запит.

4.18. Сервіс має право на свій розсуд відмовити Користувачеві у наданні послуг без пояснення причин.

4.19. Сервіс має право скасувати Заявку та повернути Користувачеві раніше внесені віртуальні активи та/або фіатні засоби без пояснення причин.

4.20. Сервіс має право відмовити Користувачеві в подальшому обслуговуванні у разі порушення Користувачем будь-якого з пунктів цих Правил.

4.20.1. У разі відмови Сервісом від подальшого обслуговування Користувача, Сервіс повідомляє Користувача про своє рішення за допомогою електронної пошти або чату Telegram, після чого заморожує обліковий запис Користувача та всі поточні Заявки Користувача. За відсутності причин для блокування віртуальних активів, що надійшли за Заявкою Користувача з боку Сервісу, Сервіс здійснює повернення віртуальних активів, що надійшли за Заявкою Користувача на реквізити відправника протягом 24 годин з моменту відмови.

4.20.2. При здійсненні повернення всі комісійні витрати за переказ віртуального активу проводяться з коштів, що надійшли, за рахунок Користувача. Сервіс не відповідає за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу.

4.20.3. Усі наступні Заявки, створені Користувачем після відмови Сервісом у подальшому обслуговуванні Користувача, автоматично заморожуються. Пов'язані з цими Заявками облікові записи блокуються.

5. Вартість послуг

5.1. Винагорода Сервісу встановлюється адміністрацією Сервісу та врахована в курсі віртуального активу за обраним напрямом обміну на Сайті.

5.2. Сервіс має право самостійно змінювати курси обміну віртуальних активів та комісії, що стягуються, у будь-який час в односторонньому порядку без попереднього попередження Користувачів, за винятком Заявок оформлених не пізніше 1 години до настання таких змін.

5.3. Курс на сайті враховує курс віртуального активу на криптовалютній біржі і включає комісію Сервісу.

5.4. Комісія Сервісу стягується з суми, що віддається Користувачем.

5.5. Комісія Сервісу може варіювати від напряму обміну, віртуального активу, суми та міста обміну.

5.6. Сервіс стягує свою винагороду (комісію) на момент проведення відповідної Операції обміну.

6. Обмеження відповідальності

6.1. Сервіс надає свої послуги на умовах «як є», як вони описані на сторінках Сайту, зокрема у напрямах обміну, за якими діють унікальні умови для угод.

6.2. Користуючись Сервісом, Користувач гарантує, що йому відомі основні принципи роботи з віртуальними активами, а також характеристики віртуальних активів, що впливають на їхню вартість.

6.3. Використовуючи Сервіс, Користувач гарантує, що він не молодший за 18 років і дієздатний відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Використовуючи Сервіс, Користувач погоджується з тим, що обсяг відповідальності Виконавця обмежується коштами, отриманими від Користувача для виконання предмета цієї угоди, що Сервіс не забезпечує додаткових гарантій та не несе жодної додаткової відповідальності перед Користувачем, а також Користувач не несе додаткової відповідальності перед Сервісом, за винятком випадків, зазначених у п. 6.11.

6.5. Виконавець докладе всіх зусиль, але не гарантує, що робота Сайту та/або Сервісу буде безперебійною чи безпомилковою. Виконавець не несе жодної відповідальності за збитки, не отриманий прибуток та інші витрати Користувача, які виникли внаслідок неможливості отримання доступу до Сайту та послуг Сервісу.

6.6. Виконавець не дає жодних інвестиційних порад і не дає жодних рекомендацій щодо купівлі чи продажу будь-яких віртуальних активів. Користувач несе одноосібну відповідальність за будь-які інвестиційні рішення, які він приймає з використанням Сервісу.

6.7. Виконавець не несе жодної відповідальності за збитки, не отриманий прибуток та інші витрати Користувача, які стали результатом затримок, помилок або збоїв у проведенні банківських платежів або електронних переказів.

6.8. Виконавець не несе жодної відповідальності за збитки, не отриманий прибуток та інші витрати Користувача, що стали результатом помилкових очікувань Користувача щодо винагороди Сервісу, прибутковості транзакцій та інших суб'єктивних факторів.

6.9. Сервіс не несе жодної відповідальності за будь-які несприятливі наслідки або збитки, що виникли внаслідок неправильного використання Сервісу, а також через помилки вчинені Користувачем під час заповнення форми Заявки, які можуть призвести до передачі коштів на помилково зазначені реквізити.

6.10. Користуючись послугами Сервісу, Користувач самостійно відповідає за сплату податків відповідно до податкового законодавства країни за місцем його проживання. Сервіс не є податковим агентом і не буде повідомляти Користувача про будь-які можливі податкові витрати при використанні послуг Сервісу.

6.11. Користувач гарантує відшкодування збитків Сервісу (керуючої компанії, керівників та співробітників) у випадках пред'явлення позовів чи претензій, прямо чи опосередковано пов'язаних з використанням Користувачем послуг Сервісу, за винятком збитків, спричинених винними (навмисними чи необережними) діями самого Сервісу.

6.12. Користувач підтверджує, що законно володіє та розпоряджається грошовими фіатними коштами та віртуальними активами, що беруть участь в обміні. Для цього може знадобитися підтвердження законності володіння коштами Користувача. У разі відмови чи неуспішному підтвердженні законності володіння коштами, кошти Користувача можуть бути заблоковані.

6.13. Користувач зобов'язується утриматися від використання послуг Сервісу для проведення шахрайських та незаконних операцій та погоджується з тим, що будь-яка спроба обміну шахрайського капіталу матиме судове переслідування за строгістю закону. Дії Користувача можуть вважатися незаконними відповідно до законодавства країни перебування Користувача та/або країни, де зареєстровано Сервіс.

6.14. Користувач зобов'язується не фальсифікувати комунікаційні потоки, пов'язані з функціонуванням Сервісу, не втручатися в його програмну та/або апаратну частину, а також не надавати будь-якого іншого впливу, здатного порушити нормальну роботу Сервісу, розуміючи, що подібні дії матимуть судове переслідування за всією строгістю закону.

6.15. У разі виявлення фальсифікації комунікаційних потоків або надання будь-якого негативного впливу на нормальну роботу програмного коду Сервісу, який має пряме чи непряме відношення до Заявки Користувача, виконання Заявки Сервісом припиняється, після чого робляться дії, описані в п.п.4.20-4.23 цієї угоди .

6.16. Користувач визнає, що вміст сайту Сервісу підпадає під захист законодавства про охорону прав власності, інтелектуальної власності та авторських прав. Несанкціоноване використання цього вмісту є незаконним.

7. Форс-мажор

7.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин виконання Сервісом своїх зобов'язань за цією угодою буде зупинено на час дії події. Виконавець Сервісу докладе комерційно розумних зусиль, щоб мінімізувати вплив події та відновити виконання своїх зобов'язань у найкоротші терміни.

7.2. Сервіс не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок форс-мажорних обставин, за винятком випадків, передбачених законодавством.

7.3. Сервіс негайно повідомить Користувача про виникнення форс-мажорних обставин. Користувач погоджується, що співпрацюватиме з Сервісом у всіх розумних відносинах, щоб мінімізувати вплив події.

7.4. Будь-які суперечки, що виникають у зв'язку з цим застереженням про форс-мажор або пов'язані з ним, будуть вирішуватися відповідно до процедури вирішення спорів, викладеної у цих Правилах.

8. Порядок прийняття претензій та вирішення спорів

8.1. Суперечки та розбіжності, що виникли в рамках надання послуг Сервісом Користувачеві, вирішуються шляхом переговорів Користувача з адміністрацією Сервісу на основі положень цих Правил.

8.2. Претензії Користувача по роботі Сервісу приймаються адміністрацією Сервісу до розгляду електронною поштою та в строк не пізніше 3-х робочих днів з моменту виникнення претензії. Термін розгляду претензії Користувача складає 10 робочих днів.

8.3. Розгляд претензій, пов'язаних із роботою Сервісу, здійснюється при пред'явленні Користувачем відповідних документів, що підтверджують оплату та дані за Заявкою.

8.4. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, суперечка вирішується відповідно до чинного законодавства за місцем реєстрації Сервісу.

9. Заключні положення

9.1. Сервіс має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цих Правил. Зміни до Правил набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті. Постачальник послуг не зобов'язаний додатково повідомляти Користувача про зміни та доповнення до цих Правил. Використання Сервісу після публікації змін та доповнень до Правил на Сайті свідчить про згоду Користувача з цими змінами та доповненнями.

9.2. У разі, якщо будь-яке з положень цих Правил буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність чи можливість виконання будь-яких інших умов цих Правил, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

9.3. Право на використання технічних можливостей Сервісу не надає Користувачеві будь-яких прав інтелектуальної власності на Сервіс загалом, а також на об'єкти, пов'язані з ним.

9.4. Усі кошти за Заявками, що надійшли від Користувачів, які є резидентами РФ та Республіки Білорусь, будуть автоматично заморожені, без повернення відправлених коштів.